Energieplan nu al nodig vanaf 0,1 PJ finaal energieverbruik

Door een recente wijziging in VLAREM II moeten bedrijven nu vaker dan vroeger over een conform verklaard energieplan beschikken. De drempelwaarde voor zo’n plan is immers fors verlaagd, van 0,5 naar 0,1 PJ finaal energieverbruik per jaar. Met de INGENIUM Group maken we u graag wegwijs in de gevolgen.

 

Het wettelijk kader voor ondernemingen op basis van hun grootte en hun finaal energieverbruik op jaarbasis in Vlaanderen, is met ingang van 7 juni 2021 gewijzigd (cf. artikelen 4.9.1.1 en 4.9.1.2 in VLAREM II). Hierdoor wordt de drempel om een voor conform verklaard energieplan te hebben, verlaagd naar 0,1 PJ primair. Dit betekent dat ingedeelde inrichtingen die méér dan 0,1 PJ primair per jaar verbruiken, nu dus wél over een voor conform verklaard energieplan moeten beschikken. In het verleden was dit pas vanaf een jaarlijks verbruik van 0,5 PJ primair. 

Energie-intensieve inrichtingen van ondernemingen die zijn toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten (EBO) voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet VER-bedrijven en VER-bedrijven), vallen niet onder de verplichting. Voor hen geldt het energieplan voor de EBO als een conform verklaard energieplan.

Industrie

Een energieplan bevat een lijst met maatregelen die het specifieke energieverbruik in de inrichting kunnen verminderen. Alle maatregelen van deze lijst die een interne rentevoet (IRR) van minstens 13 procent na belastingen hebben, moeten uiterlijk binnen de drie jaar worden uitgevoerd.

De exploitant dient zijn energieplan ter conformverklaring in bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), dat het energieplan dan beoordeelt.

Meer info

Wil u voor het opmaken van uw energieplan in het kader van VLAREM II of EBO een beroep doen op onze jarenlange ervaring en expertise? Neem dan contact op met info@ingenium.be of info@industrium.be.

53115Cab 1Aa1 4350 B315 7E595c535073