Veelgestelde vragen

Heeft U een vraag of wilt U meer info, maar vond u het antwoord niet terug op onze website? Bekijk dan zeker onderstaande vragen en/of begrippen.

Met het pakket "Fit for 55" stemt de EU haar klimaat-, energie- en vervoers­wetgeving af op de ambities voor 2030 en 2050.

Het pakket Fit for 55 is een reeks voorstellen om de EU-wetgeving te actualiseren en het EU‑beleid aan te passen aan de klimaat­doelstellingen die de Raad en het Europees Parlement zijn overeengekomen.

Om die doelstellingen te verwezenlijken, moet het pakket voor een samenhangend en evenwichtig kader zorgen dat:

  • een billijke en sociaal rechtvaardige transitie waarborgt
  • de innovatie en het concurrentie­vermogen van de EU‑industrie versterkt en een gelijk speelveld ten opzichte van markt­deel­nemers uit derde landen garandeert
  • het leiderschap van de EU in de mondiale strijd tegen klimaat­verandering kracht bijzet

Hoewel iemand zowel BREEAM AP als BREEAM Assessor kan zijn, zijn er toch subtiele verschillen. Een BREEAM Assessor heeft een uitgebreide kennis van BREEAM en BREEAM credits. Hij of zij kan uw project binnenkomen en een onafhankelijke, geloofwaardige beoordeling geven van de huidige stand van zaken van uw gebouw in lijn met de BREEAM criteria. Zij kunnen dit in de vorm van een rapport uitbrengen, dat u vervolgens kunt gebruiken voor uw formele beoordeling.

Zij kunnen echter geen daadwerkelijk ontwerpadvies voor het project geven. Dit is waar een BREEAM AP om de hoek komt kijken. Een BREEAM AP heeft niet alleen een gedetailleerd inzicht in de BREEAM-normen, maar heeft ook ervaring met bouwen, ontwerpen en duurzaamheid, en kan holistische begeleiding bieden bij alles wat nodig is om een positieve BREEAM-score te behalen.

Deze call is een investeringssteunprogramma van de Vlaamse overheid voor wie investeert in nieuwe projecten van groene warmte, restwarmte of energie-efficiënte stadsverwarming (warmtenetten). Wie hierin investeert kan een steunaanvraag indienen bij het Vlaams energie- en Klimaatagentschap. 

Een energiestudie is een analyse van de energiebehoeften en -verbruiken van een gebouw, industrieel proces of een bepaald gebied. Het doel is om inzicht te krijgen in de huidige energiestatus en eventuele knelpunten en om te bepalen welke maatregelen kunnen worden genomen om de energie-efficiëntie te verbeteren en de energiekosten te verlagen.

Een warmtenet functioneert als een grootschalige centrale verwarming. Het brengt warmte van warmtebronnen naar de warmteverbruikers. Die warmtebron kan bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale, koelinstallatie, afvalverwerkingsbedrijf, fabriek of diepe geothermie zijn.

Tijdens allerlei industriële processen wordt ontzettend veel warmte geproduceerd. In zo’n grote mate dat veel kostbare restwarmte dreigt verloren te gaan. Een warmtenet biedt een duurzame oplossing om die restwarmte goed te benutten.

 Warmtenetten kunnen een efficiënte en duurzame manier bieden om gebouwen te verwarmen en warm water te leveren, waardoor het gebruik van individuele verwarmingstoestellen vermindert en de CO2-uitstoot afneemt.

Voor grote (en vaak complexe) campussen met diverse gebouwen en voor industriële grootverbruikers is een energie masterplan een absolute meerwaarde. Hierbij wordt een langetermijnvisie uitgewerkt die de gefaseerde investeringen in de energievoorzieningen op korte en lange termijn in kaart brengt.

Engineering is een studiegebied dat het ontwerp, de bouw en het gebruik van systemen, machines en structuren omvat om problemen op te lossen en in menselijke behoeften te voorzien.