Wie zijn we

Ons verhaal

We are industrium

we rethink energy for more efficiency

De klimaatverandering wordt steeds voelbaarder. Een deel van het probleem is de ecologische voetafdruk van de industrie, de retail en de logistiek. Als ingenieurs die gedreven zijn door energie-efficiëntie zijn we er rotsvast van overtuigd dat we het tijd kunnen keren. Dat doen we door de energie-efficiëntie en de duurzaamheid van zowel bedrijfsprocessen als gebouwen (van fabrieken en magazijnen tot winkels en kantoren) te verbeteren. Zo gaan we stap voor stap, bedrijf per bedrijf, op weg naar CO2-neutraliteit.

we think circular and work modular

Industrium is je kennispartner voor het verbeteren van energie-efficiëntie. We beschikken over een schat aan deskundigheid op vier verschillende, complementaire domeinen: strategy, engineering, commissioning en optimisation. We screenen processen en gebouwen, meten en evalueren bestaande installaties en gebruiken reële gegevens om je de meest geschikte energiestrategie voor te stellen. We bedenken en ontwerpen nieuwe technische oplossingen en gebouwen, die uitblinken op vlak van energie-efficiëntie en optimaliseren ze door alles nauwlettend op te volgen.

we are always a joule ahead

We creëren technieken die een gebouw morgen, maar ook later in de toekomst, optimaal laten functioneren. Technieken die voldoen aan alle toekomstige eisen op vlak van duurzaamheid en comfort. 

Onze aanpak is efficiënt, gestroomlijnd en doelgericht: onmiddelijk toepasbaar, met de focus op prestaties en met positieve resultaten die onmiddellijk merkbaar zijn. Een must voor competitieve bedrijven die altijd een stap voor willen blijven.

Team

we are lifecycle engineers

Strategy

We onderzoeken en adviseren duurzame energieoplossingen - slimme antwoorden op de uitdagingen van vandaag én morgen. Ons advies is onafhankelijk, up-to-date en daarom ook betrouwbaar.

commissioning

Oplevering is de eerste stap in het gebruik van een gebouw. We testen en inspecteren installaties voor gebruik en sturen bij in functie van maximaal gebruikscomfort met een minimum aan energie.

engineering

We ontwikkelen de meest vooruitstrevende technische oplossingen met een maximale invulling van je wensen en een minimale energie- en milieu-impact, steeds met respect voor het vooropgestelde budget.

Optimalisation

We monitoren het energieverbruik en de comfortprestaties van een gebouw voor het onderhoud en de continue optimalisatie van technische installaties gedurende de volledige levenscyclus van een gebouw.

deel van ingenium group

Industrium maakt samen met Ingenium en Hoptimize deel uit van de Ingenium Group. Drie bedrijven met één doel: een leefbare planeet achterlaten voor de generaties die volgen. Met slimme en gedurfde antwoorden op de vragen van (over)morgen, maken we vandaag het verschil, elke dag opnieuw.

Logo Ingenium Group RGB NEG Gadget
First Q

First Q Network

Ingenium is de Belgische partner in het First Q Network. Dit Europees consortium groepeert 12 toonaangevende ingenieursbureaus – 1 per land – die gespecialiseerd zijn in de studie en het ontwerp van de technische uitrusting in gebouwen. De partnerbedrijven realiseren met meer dan 2.300 ingenieurs samen een omzet van ruim 200 miljoen euro. Door kennis en expertise te delen, kan elk bureau putten uit de goedgevulde database met projecten in de diverse Europese landen om in eigen land projecten van wereldklasse af te leveren.

Teamwork

werken bij ingenium group

We zijn duurzaamheidsexperten die met veel enthousiasme en optimisme de wereld een stukje mooier en leefbaarder willen maken. Dat doen we niet op ons eentje, maar met een heel team dat samen werkt aan groeien als professional, als mens, en als bedrijf.

Wat onze klanten zeggen

Ik vond het een heel fijne en een heel open samenwerking waarin we elkaar snel vonden en zeker geen oogkleppen op hadden. Er was steeds ruimte om over hun voorstellen te discussiëren en naar alternatieven te vragen. Ze kijken vérder dan de situatie en houden rekening met hoe jij het wil.

›  ontdek meer

ELVIRA SERVAES – SENIOR PROJECTLEIDER, LEIDEND AMBTENAAR DER WERKEN BIJ HET FACILITAIR BEDRIJF, AFDELING BOUWPROJECTEN

Ingenium is een ingenieursbureau met heel wat competentie en ervaring. Ze luisteren naar ons en houden rekening met onze wensen als bouwheer. Ze spelen flexibel in op onze wereld, die snel verandert. Dat zowel in mijn eigen team als bij Ingenium de mensen met wie we samenwerken al lang dezelfde zijn, zorgt voor continuïteit en stabiliteit. 

›  ontdek meer

DANNY VAN HOVE – DIENSTHOOFD INFRASTRUCTUUR / BOUWCOÖRDINATOR AZ SINT-LUCAS GENT

Wat meespeelde in onze keuze was de nadruk die Ingenium legt op kwaliteitszorg, zowel in de ontwerpen die ze maken als bij het bewaken van de budgetten. Maar wat er nog méér uitsprong, was de aandacht voor de éindfase van een project, wat wij commissioning noemen.

›  ontdek meer

SVEN HEBBELINCK- DIENSTHOOFD TECHNISCHE DIENST UZ BRUSSEL

Typisch voor Ingenium is de vlotte manier van samenwerken. We hebben er één contactpersoon die het dossier aanpakt, en ook beréikbaar is, wat voor ons heel belangrijk is.

›  ontdek meer

WIM GOETHALS – TECHNISCH DIRECTEUR / PROJECTLEIDER BIJ IPES

De mensen van Ingenium ‘zweven’ niet bóven onze mensen, maar ze staan ertussen. Vanuit oprechte interesse vormen ze samen met ons een team en zoeken ze telkens om van 1 plus 1 méér dan 2 te maken.

›  ontdek meer

EDDY DE COSTER – DIENSTHOOFD TECHNISCHE DIENST UZ LEUVEN

Ingenium zoekt altijd mee naar oplossingen, zowel op het vlak van alternatieven om het leef- en werkcomfort te verhogen, als met voorstellen die een positieve invloed hebben op het budget.

›  ontdek meer

ELS WERBROUCK EN ELS WELVAERT - UGENT

Wat ook opvalt: terwijl andere externen soms heel voorzichtig zijn omdat ze de klant niet willen verliezen, word je bij Industrium echt wel getriggerd omdat ze de dingen écht durven in vraag stellen.

›  ontdek meer

PIETER-JAN BOGAERT - (VOORMALIG) COMPLIANCE, SUSTAINABILITY & SHE-MANAGER BELGIË FRIESLANDCAMPINA

Als je tevreden bent, bouw je een relatie op en van de ene opdracht komt de andere. De expertise van Industrium is daarin een cruciale factor. Dat ze met vaste aanspreekpunten werken die ook écht weten waarover het gaat, is voor mij ook heel belangrijk.

›  ontdek meer

PIETER-JAN BOGAERT - (VOORMALIG) COMPLIANCE, SUSTAINABILITY & SHE-MANAGER BELGIË FRIELSANDCAMPINA.

Het geeft vertrouwen dat ze weten waarover ze spreken. Als je een vraag stelt, krijg je er altijd een heel gefundeerd antwoord op.

›  ontdek meer

IGHOR VAN DE VYVER – BELEIDSADVISEUR OVER HET THEMA FOSSIELVRIJE WARMTE EN TREKKER VAN DE WARMTESTRATEGIE BIJ HET TEAM KLIMAAT VAN STAD MECHELEN

Wat eigen is aan Ingenium, is dat ze telkens vertrekken van een multidisciplinaire aanpak. Voor elk van de drie projecten die we de afgelopen twee jaar hebben opgezet, konden ze telkens goed inschatten welke partners met complementaire expertise de meest geschikte zijn om tot het beste resultaat te komen.

›  ontdek meer

IGHOR VAN DE VYVER – BELEIDSADVISEUR OVER HET THEMA FOSSIELVRIJE WARMTE EN TREKKER VAN DE WARMTESTRATEGIE BIJ HET TEAM KLIMAAT VAN STAD MECHELEN (1)

participeert in

Devi1

Samenwerking van 4 gespecialiseerde partners voor het bouwkundig totaalontwerp van industriële projecten in uiteenlopende sectoren.

Ook gebeten door slimme technologie?