Pieter-Jan Bogaert

FrieslandCampina levert consumentenproducten (zoals melk, yoghurt, kaas, kindervoeding en desserts), producten voor de professionele markt (waaronder room- en boterproducten), en ingrediënten en halffabricaten voor producenten van kindervoeding, de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische sector. Met vestigingen in 32 landen en export naar meer dan 100 landen wereldwijd is het een van de grootste zuivelondernemingen in de wereld. Pieter-Jan Bogaert was tot midden oktober 2022 Compliance, Sustainability & SHE-manager voor de 4 Belgische vestigingen: Aalter, Bornem, Lummen en Gent.

Ontwerp Zonder Titel

“Bart Verplancke en zijn team zijn in 2006 bij FrieslandCampina in Aalter aan boord gekomen. Mijn hele loopbaan daar – sinds 2008 – heb ik met hen samengewerkt. De rode draad in die 14 jaar waren de energiebeleidsovereenkomsten (vroeger: benchmarkingconvenant) die we telkens voor 4 jaar afsloten met de Vlaamse overheid. Daarin zit een plan vervat dat we verplicht moesten uitvoeren en dat door de verificateur van de overheid werd opgevolgd. We schakelden Industrium telkens in als externe energiedeskundige om energiebesparende maatregelen te detecteren en een energieplan op te maken. Omdat ze bij verschillende bedrijven actief zijn, weten ze wat er leeft op de markt en hebben ze expertise tot in de kleinste details. Ze weten ook goed hoe het hele proces in mekaar zit en ondersteunen ons zo om op een correcte manier te rapporteren bij het verificatiebureau.”

“Bij elk groot veranderingsproject met een significante verhoging van het energieverbruik hebben we Industrium ook telkens gevraagd om de verplichte energiestudies uit te voeren. Ze hebben daarbij verschillende troeven. Eerst en vooral hebben ze de kennis en ervaring om ons elke keer de meest actuele en best geschikte technieken voor te stellen. Dat ze ook in andere voedingsbedrijven werken, is voor ons een meerwaarde omdat de energieprocessen in de sector gelijklopend zijn. Gunstig is ook dat ze voor de overheid een betrouwbare speler zijn omdat ze al jarenlang diverse energiestudies doen. Ten slotte is ook de jarenlange samenwerking met ons een meerwaarde. Als je elke keer een níeuwe externe energiedeskundige aantrekt, moet die eerst het volledige bedrijf leren kennen om dat specifieke project te kunnen kaderen. Industrium had op dat vlak telkens een voorsprong.”

“Een derde samenwerking kadert in het doorlichten van specifieke utiliteiten om te zien hoe we daar het volledige proces kunnen verbeteren. Zo lichtte Industrium onze ijswaterinstallatie door en bracht ze de volledige warmtebalans in kaart. Nu doen we nog een update van de koudebalans op basis van hun werk in de voorbije jaren. Ze hebben telkens urenlang metingen uitgevoerd bij ons en al die data geanalyseerd. We kregen dus niet een ‘bij elkaar gegoogeld’ rapportje, maar concrete feiten en cijfers uit ons bedrijf, gekoppeld aan de júiste maatregelen.”

“Recent deden we ook een beroep op Industrium voor de uitwerking van ons laadpalenplan. Ze dachten mee het concept uit, maakten een begroting op en zorgden ervoor dat we voor de aanbesteding correcte documenten konden versturen naar mogelijke aanbieders. Daarna gingen ze met die aanbieders in gesprek en hielpen ze ons de offertes evalueren. Zo werden wij grotendeels ontlast, wat een belangrijke steun was.”

“Als je tevreden bent, bouw je een relatie op en van de ene opdracht komt de andere. De expertise van Industrium is daarin een cruciale factor. Dat ze met vaste aanspreekpunten werken die ook écht weten waarover het gaat, is voor mij ook heel belangrijk. De afspraken die aan het begin van het project worden gemaakt nakomen en daar intern de juiste mensen op zetten, is een troef die bij anderen niet altijd zo evident is.”

“Bart en zijn team weten van aanpakken. Als ze bijvoorbeeld ergens vaststellen dat iets niét gemeten wordt dat wel nuttige informatie kan opleveren, plaatsen ze daar direct een meter om die data tóch te capteren. Die proactieve aanpak kan ik wel appreciëren. Wat ook opvalt: terwijl andere externen soms heel voorzichtig zijn omdat ze de klant niet willen verliezen, word je bij Industrium echt wel getriggerd omdat ze de dingen écht durven in vraag stellen. Het is bij FrieslandCampina altijd onze drijfveer geweest om continu te verbeteren op energievlak, en daar hebben we mekaar steeds gevonden.”