WAT DOEN WE

Industrium is niet alleen je kennispartner voor elke fase van de levenscyclus van een gebouw maar ook je expert in energie-efficiëntie van industriële processen. We adviseren, ontwikkelen en optimaliseren technische installaties voor gebouwen en processen in industrie en logistiek.

voor industrie | logistiek

Onze aanpak is efficiënt, gestroomlijnd en doelgericht: onmiddellijk toepasbaar, met de focus op prestaties en met positieve resultaten die onmiddellijk merkbaar zijn. Een must voor competitieve bedrijven die altijd een stap voor willen blijven.

waar we goed in zijn

Hernieuwbare Energie

Adviseren, creëren en optimaliseren van hernieuwbare energieproductie zoals grootschalige fotovoltaïsche installaties, biomassa-installatie en windturbines.

Duurzaamheid & Certificering

Realisatie maar ook certificatie van duurzame bouwprojecten: voor alle actuele duurzaamheidslabels - zoals BREEAM en WELL - hebben we experten in huis.

Energie-optimalisatie

Analyseren en interpreteren van energiedata om technische installaties te verfijnen en zo het comfort te verhogen, kosten te besparen en investeringen ook écht te laten opbrengen.

Circulaire Economie

Ontwerpen van modulaire en flexibele technische installaties waarbij al meteen rekening wordt gehouden met hun circulair hergebruik en eventuele toekomstige functiewijzigingen.

Engineering Brandveiligheid

Adviseren en ontwerpen van technische installaties voor branddetectie en -bestrijding (zoals sprinklersystemen), aangepast aan de complexe wetgeving en aan het menselijke gedrag in noodsituaties.

Pijl industrie

ready to make a difference with smart technical solutions?

Contact us and tell us about your challenge.

BIM en digital twin

Beheer en controle van BIM, een digitale kopie van een gebouw of site, met het oog op een efficiënte opvolging tijdens elke fase, van ontwero en uitvoering tot exploitatie en onderhoud.

Haalbaarheidsstudies en Energieplannen

Haalbaarheidsstudies, energieplannen, energiestudies, energieaudits met becijferde scenario's van duurzame oplossingen: een analyse van de technische en financiële haalbaarheid binnen de gegeven randvoorwaarden.

Ontwerp van gebouwen en Energiesystemen

Vormgeving van concepten in concrete plannen, becijfering in meetstaten en budgetten, en opvolging van projecten op de werf in overleg met alle bouwpartners.

Ontwerp Zonder Titel (56)

Ir. Bart Verplancke

Ontwerp Zonder Titel (73)